Music Amusement &ntertainment Performances

Goede doelen

FONDS EMILIE LEUS

"11 november 2009. Voor u een doordeweekse dag. Voor ons een dag die ons leven voor altijd veranderde.

Emilie Leus (18) werd toen het slachtoffer van een tragisch verkeersongeval te Oosterzele, waarbij ook twee van haar medestudenten, Laetitia (18) en Lauren (17), het leven lieten. Het ongeval was te wijten aan een jongeman die de controle over zijn wagen verloor na een nachtje fuiven en overdreven alcoholverbruik.

Emilie overleed op 13 november 2009.

Geïnspireerd door de positieve en sociale ingesteldheid van Emilie zochten wij naar een manier om aan de meest dramatische gebeurtenis in ons leven een positieve wending te geven.
Aldus ontstond het FONDS EMILIE LEUS."

» http://www.fondsemilieleus.be/


HET SCHELDEOFFENSIEF

Begin 2017 nam Frank Dierens samen met An Van Den Bergh (stafmedewerkster bij Demos) het initiatief om een inclusief theaterlabo op te richten.

Het Scheldeoffensief wil goesting en talent voor theater bij mensen met een beperking opsporen, uitdagen en tonen aan een breed publiek.

Via dit project starten ze vanaf 2018 met een duurzaam inclusief theaterlabo, dat een doorlopende atelierwerking installeert in gemeenschapscentrum ’t Groenendal (Merelbeke). Hierbinnen zullen mensen uit diverse voorzieningen in de regio Gent onder kwalitatieve begeleiding en op een inclusieve, laagdrempelige wijze kunnen proeven van het medium theater.

Op die manier wil het offensief een poule opbouwen van acteurs met een beperking die inclusieve theatervoorstellingen produceert voor een breed publiek.

In het voorjaar (’17) maakten ze met ‘De Storm’ hun eerste theaterproject in openlucht, en dit najaar ('17) volgt er ‘Wintersprookje’, een hartverwarmende muzikale bijzondere avond met bijzondere spelers op een bijzondere locatie.

» http://www.hetscheldeoffensief.be


WZC OLV TER VELDBLOEMEN

Het woonzorgcentrum OLV Ter Veldbloemen behoort tot vzw Groep Sint-Franciscus en is gelegen te Oosterzele.
Een ‘thuis' vervangen is een moeilijke opdracht. Toch doet het personeel al het mogelijke een waardig alternatief te bezorgen aan zorgbehoevende 65-plussers.
Persoonlijke begeleiding is de basis van een goede zorgverlening. Daarom stippelt het personeel een individueel zorgtraject uit.
Het woonzorgcentrum schenkt een nieuwe thuis waar men de oude dag integer en gelukkig tegemoet gaat.

» http://www.groepsf.be/olv-ter-veldbloemen-oosterzele/home

Uw bijdrage wordt specifiek gebruikt voor de aankoop van een Tovertafel.
Meer informatie hierover vindt U in onderstaande presentatie.
Klik op de afbeelding om naar de volgende slide te gaan.

NETWERK LEVENSEINDE

Netwerk Levenseinde
- informeert, luistert en ondersteunt mensen met vragen rond levenseinde
- zorgt voor palliatieve thuiszorg en ondersteunt de kwaliteit van het leven.
- bouwt een netwerk uit, gericht op samen uitwerken van een zorgcultuur rond levenseinde
en is actief in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.
Meer informatie over hun identiteit en missie kan u verkrijgen via de link of op de avond van het evenement.

» http://www.netwerklevenseinde.be


ZIEKENZORG - Afdeling Balegem Oosterzele en Scheldewindeke

Ziekenzorg is een vereniging van en voor chronisch zieken, zorgbehoevende personen en gezonden, die het voor elkaar opnemen.

Een chronische ziekte leidt in onze samenleving dikwijls tot ontmoediging en vereenzaming. Samen met duizenden vrijwilligers wil Ziekenzorg een waaier activiteiten aanbieden om dit sociaal isolement te doorbreken en om langdurig zieken, zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers te ondersteunen in het leven met een chronische ziekte. Het empowerment, het weerbaarder maken van chronisch zieke mensen staat centraal.
Aangezien de problematiek van chronisch zieke mensen nog steeds moeizaam wordt gehoord in onze samenleving wil Ziekenzorg samen met langdurig zieke mensen werken aan belangenbehartiging.
De behoeften en de noden van langdurig zieke mensen zijn de uitgangspunten bij het realiseren van deze doelstellingen. Zo gebeurt alles in Ziekenzorg in samenspraak en op maat van chronisch zieke mensen.
De werking van Ziekenzorg staat of valt met vrijwilligers. Het is dan ook logisch dat Ziekenzorg op de beste wijze werk maakt van hun ondersteuning.


VERENIGING VOOR SPINA BIFIDA en HYDROCEPHALUS

SPINA BIFIDA of "open rug" is een aangeboren afwijking die het gevolg is van een ontwikkelingsstoornis van ruggenmerg en wervelkolom. Meestal is de afwijking ter hoogte van de lendenwervels gelegen, soms ter hoogte van het heiligbeen of de borstwervels.

HYDROCEPHALUS (in de volksmond bekend onder de naam waterhoofd) is een aandoening, waarbij in de hersenventrikels te veel hersenvocht aanwezig is. Deze overmaat aan hersenvocht oefent druk uit op de hersenen, waardoor hersenfuncties kunnen worden aangetast. Dit is een aandoening die veel voorkomt bij spina bifida patiënten. Hydrocefalus ontstaat soms voor en vaak na de geboorte. Vroege ontdekking van hydrocefalus is belangrijk. Om een ernstige schade te voorkomen moet er zo snel mogelijk een drain aangelegd worden om overtollig hersenvocht af te voeren. Tegenwoordig kan met een endoscopische operatie de vloer van de derde ventrikel worden geopend. Zo ontstaat een natuurlijke bypass en is geen drain meer nodig. Personen met spina bifida die meervoudig gehandicapt zijn komen door de aanleg van de drain en de nieuwe behandelmethoden sinds eind jaren zeventig gelukkig niet vaak meer voor.

De missie van de vereniging is de kwaliteit van leven en zorg verbeteren voor mensen met spina bifida en ook van de incidentie te verminderen door primaire preventie.

Het doel van de vereniging is:
- maximaal bijdragen tot de maatschappelijke integratie van elk individu met spina bifida en/of hydrocephalus
- de belangen van individuele leden alsook de gemeenschappelijke belangenverdediging
- initiatieven nemen en diensten verlenen in functie van de noden en behoeften van de leden

» http://www.spinabifida.be/


RODE KRUIS - Afdeling Oosterzele

Rode Kruis - Oosterzele is één van de ongeveer 260 plaatselijke afdelingen van Rode Kruis - Vlaanderen. Onze afdeling telt 28 vrijwilligers, die op lokaal vlak de missie van het Rode Kruis proberen te vervullen.

» http://oosterzele.rodekruis.be